Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350144
Публикувано на 31.07.2019 13:40
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иванка Митева Цонкова с рег. No: 899 обявява за публична продан
Други,314748 лв.,Горна Кремена
Обявлението е активно
от 04.08.2019
до 04.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Горна кремена
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
314748.00 лв.
Площ (в кв.м):
77944.000
399997
Описание:

За имота има Решение за определяне на концесионер № 160 от 07.03.2013 – РЕШЕНИЕ № 160 от 7 март 2013г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатсва по чл. 2, ал.1, т. 6 от Закона за подземните богатсва - скалнооблицовъчни материали – варовици от Находище „Горна Кремена, участък „Буков дол“, разположено в землището на с.Горна Кремена, Община Мездра, област Враца, на „Монолит“АД – София със срок на действие на концесията до 01.01.2035г., съгласно акт за държавна собственост на находището. Следва да се има предвид, че правата по договора за концесия, не са предмет на настоящата публична продан и същите не могат да бъдат прехвърляни с нея, поради което договорът за концесия няма да породи права и задължения по отношение на бъдещите купувачи.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 391
Определяне на купувач
[кога] на 06.09.2019 08:00
299898
Онлайн са 151 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение