Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350148
Публикувано на 31.07.2019 13:47
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иванка Митева Цонкова с рег. No: 899 обявява за публична продан
Други,440000 лв.,Върбешница
Обявлението е активно
от 04.08.2019
до 04.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Върбешница
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
440000.00 лв.
Площ (в кв.м):
160700.000
400001
Описание:

Представляващо изключителна държавна собственост съгласно Акт № 24, издаден на 24 юни 1997 г., и решение на Министерски съвет № 210/19.04.2000г., като за същото на 18.05.2000г е сключен договор за концесия за добив на подземни богатсва, а именно скалнооблицовъчни материали - варовици за облицовка, с Министерство на енергетиката за срок от 35 г. и действие на концесията до 11.03.2034 г. Следва да се има предвид, че правата по договора за концесия, не са предмет на настоящата публична продан и същите не могат да бъдат прехвърляни с нея, поради което договорът за концесия няма да породи права и задължения по отношение на бъдещите купувачи на имота въз основа на Постановлението за възлагане.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 391
Определяне на купувач
[кога] на 06.09.2019 09:00
299902
Онлайн са 128 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение