Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350851
Публикувано на 07.08.2019 13:15
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Къща,20720 лв.,Лесура
Обявлението е активно
от 23.08.2019
до 23.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Лесура
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
20720.00 лв.
Площ (в кв.м):
1600.000
400715
Описание:

Недвижим имот /по ипотека и по предходен документ за собственост/:Урегулиран поземлен имот - УПИ II в квартал 64 по плана на село Лесура, община Криводол, област Враца, одобрен със заповед №3047/1922 год., с площ от 1600 кв.м., заедно с построените в него: 1) сграда със застроена площ от 57 кв.м., брой на етажите – 2, конструкция – масивна, монолитна, предназначение – жилищна сграда с външно стълбище /навес със стоманобетонни колони/ от 14 кв.м.2) сграда със застроена площ от 24 кв.м., брой на етажите – 1, конструкция – масивна, предназначение – лятна кухня 3) сграда със застроена площ от 49 кв.м., брой на етажите – 1, конструкция – полумасивна, предназначение – стопанска постройка4) сграда със застроена площ от 22 кв.м., брой на етажите – 1, конструкция – паянтова, предназначение – стопанска постройка инавес /барбекю/ със застроена площ от 26 кв.м., оградено с масивни стени от две страни и частично от трета страна и всички други подобрения в имота, при граници и съседи на поземления имот: улица, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ I, всички от кв. 64.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 25.09.2019 10:30
300491
Онлайн са 139 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение