Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350854
Публикувано на 07.08.2019 13:21
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Търговски имот,65328 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 23.08.2019
до 23.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
65328.00 лв.
Площ (в кв.м):
87.000
400718
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1017.89.4.30, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, по кадастралната карта и кад. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изп. директор на АК, с адрес на имота: гр. Враца, ж.к. „Централна градска част”, ул. „Климент Охридски” 10, вх. Б, ет. 1, обект МАГАЗИН № 3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор № 12259.1017.89, с предназначение на самостоятелния обект: За ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 87,10 кв. м. , заедно с прилежащите части: 37,42 кв. м. ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, където е построена сградата, ниво; 1 /първо/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 12259.1017.89.4.31, под обекта: няма; над обекта: 12259.1017.89.4.6, 12259.1017.89.4.5, 12259.1017.89.4.2, 12259.1017.89.4.4.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 25.09.2019 10:30
300492
Онлайн са 178 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение