Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 350865
Публикувано на 07.08.2019 13:45
Посещения: 31
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Борисов Цанковски с рег. No: 701 обявява за публична продан
Земеделски имот,25274 лв.,РАЗЛОГ
Обявлението е активно
от 08.08.2019
до 08.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Разлог
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
25274.00 лв.
Площ (в кв.м):
4869.000
400729
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.775.307, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Пасище с площ от 4 869кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 775, по кадастралната карта на гр. Разлог. Номер по предходен план: 000124. Съседи: 61813.775.308; 61813.775.295; 61813.775.296; 61813.775.297; 61813.775.306; 61813.775.335;Адрес на имота: гр. Разлог, Горен стопански двор;Описание по стар идентификатор: НИВА – пасище, върху обработваема земя с площ от 5 000дка. в м. “ Кулата “, в землището на гр. Разлог, имот №124, по кадастралния план на земите по ПМС в землището на гр. Разлог, при съседи: пасище на общ. Разлог, насл. на МУРДЖО РАЧЕВ, насл. на КОСТАДИН КАНАЗИРЕВ, насл. на ГЕОРГИ ЙОСИФОВ, насл. на СТОИЛ АПОСТОЛОВ, насл. на ДИМИТЪР БОЙКОВ, насл. на ЙОРДАН БОЙКОВ, насл. на МИЛАДИН ЦУЦУМАНОВ.Подробно описание на имот с идентификатор: 61813.775.307 ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ е с неправилна форма, с лека денивелация посока – север. Същият не е ограничен и по имотни граници няма изградени трайни огради. В имота има самозелесила се иглолистна растителност. На около двеста метра от имота има Ел. мрежа. Същият се намира в местността “ ПРЕДЕЛА “ на около петстотин метра северно от пътя свързващ гр. Разлог с гр. Симитли. Достъпът до имота се осъществява от основният път, при отклонението за стария път за гр. Симитли, при чешмата и паметника на “ ИЛИНДЕНСКО ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ “, и на около сто метра западно от същия и на около сто метра от почивната база на “ ЗИУ – СТАНДАРТ “. Начална цена 25 274лв./двадесет и пет хиляди двеста седемдесет и четири лева/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 83 11 38
Определяне на купувач
[кога] на 10.09.2019 11:30
300501
Онлайн са 192 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение