Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350927
Публикувано на 08.08.2019 07:41
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Търговски имот,54000 лв.,КОЗЛОДУЙ
Обявлението е активно
от 24.08.2019
до 24.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Козлодуй
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
54000.00 лв.
Площ (в кв.м):
138.000
400791
Описание:

ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.2015г., находящ се в гр.Козлодуй, жк.2, със застроена площ от 138 кв.м., а по скица-120 кв.м., представляваща МАСИВНА СГРАДА на един етаж, ведно със 138 кв.м. от собствен Поземлен имот с идентификатор 37798.512.385, съставляващ УПИ VІІ-744 в кв.240, целият с площ 1216 кв.м., а по скица-1217 кв.м., при граници и съседи :от две страни-улици, квартално пространство, бл.58 и УПИ VI за гаражи.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 26.09.2019 08:00
300546
Онлайн са 133 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение