Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350936
Публикувано на 08.08.2019 08:02
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Къща,32288 лв.,КОЗЛОДУЙ
Обявлението е активно
от 24.08.2019
до 24.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Козлодуй
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
32288.00 лв.
Площ (в кв.м):
84.000
400800
Описание:

Полумасивна жилищна сграда с площ от 84 кв.м., находяща се в имот с пл.№1934 в кв.138 по плана на гр.Козлодуй, заедно с дворно място с площ от 1730 кв.м., съставляващо парцел ХХІІ, пл.№1853 в кв.142 по плана на гр.Козлодуй, при граници и съседи на имота:улица, насл.на Цветан Еленков, Атанас Кюланов и Йордан Младенов, находящ се в гр.Козлодуй, ул.”Освободител” 73, пл.І1934 в кв.138 по плана на гр.Козлодуй.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 26.09.2019 08:00
300552
Онлайн са 143 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение