Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350987
Публикувано на 08.08.2019 11:46
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Парцел,30800 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 10.08.2019
до 10.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
30800.00 лв.
Площ (в кв.м):
368.000
400851
Описание:

1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1025.126 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес гр.Враца, ул.“Топилки“ №8, целия с площ 735кв.м., трайно ползване на територията урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване / до 10м./, стар идентификатор 84, квартал 27, при съседи имоти с идентификатори 12259.1025.127, 12259.1025.500, 12259.1025.123, 12259.1025.125 ведно с находящата се в него СГРАДА с идентификатор 12259.1025.126.3 със застроена площ 36 кв.м., на един етаж, с предназначение жилищна сграда, еднофамилна / необитаема, състояща се от две помещения, полуразрушена/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 12.09.2019 10:30
300596
Онлайн са 165 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение