Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 352837
Публикувано на 27.08.2019 07:14
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Магазин,47332.8 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 31.08.2019
до 30.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
47332.80 лв.
Площ (в кв.м):
138.000
402701
Описание:

Самостоятелен обект в сграда – за търговска дейност, с идентификатор 12259.1010.270.8.8 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема №15-397615 от 12.09.2015г. на СГКК-Враца. Обектът се намира в гр.Враца, жк.Дъбника, ет.1, обект магазин №2 и попада в сграда 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1010.270, а по плана на града – УПИ VI (общински) в кв.150 (бивш идентификатор 12259.1010.270.8.6) и е с площ 137,93 кв.м., ведно със съотв. ид.ч. от общи части и от пр.на строеж ,при съседи на същия етаж – 12259.1010.270.8.2, 12259.1010.270.8.7 , 12259.1010.270.8.1, под обекта – няма и над обекта – няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 02.10.2019 10:30
302080
Онлайн са 162 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение