Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 352845
Публикувано на 27.08.2019 07:27
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Търговски имот,4320 лв.,Остров
Обявлението е активно
от 01.09.2019
до 01.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Остров
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
4320.00 лв.
Площ (в кв.м):
35.000
402709
Описание:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – „МЛЕКО ПУНКТ“ с пл. № 501.1243.01.1 /петстотин и едно точка хиляда двеста четиридесет и три точка нула едно точка едно/, със застроена площ от 35.00кв. м. /тридесет и пет квадратни метра/, разположен на първия етаж в триетажна масивна жилищна сграда с пл. № 501.1243.01, която е със ЗП 517кв. м., построена през 1974г. в дворно място с пл. № 501.1243, което е със ЗП 1197кв. м., урегулирано в парцел IX – „За сел коп“ в кв. 94 по ЗРП на с. Остров, общ. Оряхово, одобрен със Заповед № 222/26.07.2007г. на Кмета на Община Оряхово, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху земята.Съгласно Скица № 26/17.04.2018г., издадена от Община Оряхово:1) Собственици на обособени обекти в триетажна масивна сграда с пл. № 501.1243.01 по плана на с. Остров са:- „Молдекс ЕООД“ – с. Ясен: об. обект „СЛАДКАРНИЦА“ - на първи етаж, с пл. № 501.1243.01.6, със ЗП 257кв. м.; об. обект „ТЕРАСА“ - на втори етаж, с пл. № 501.1243.01.3, със ЗП 193.5кв. м.; об. обект „РЕСТОРАНТ“ - на втори етаж, с пл. № 501.1243.01.4, със ЗП 311.3кв. м.; об. обект „ТЕКСТИЛЕН МАГАЗИН“ - на първи етаж, с пл. № 501.1243.01.5, със ЗП 273кв. м.- ПК „Единство“ – с. Остров: об. обект „МЛЕКО ПУНКТ“ – на първи етаж, с пл. № 501.1243.01.1, със ЗП 35.00кв. м.; об. обект „МАГАЗИН ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“ – на първи етаж, с пл. № 501.1243.01.2, със ЗП 210кв. м.2) съседи по разписен лист на имот пл. № 501.1243 по плана на с. Остров са:- Югозапад: ул. „Христо Ботев“ публично общинска собственост;- Север: ул. „Георги Димитров“ публично общинска собственост;- Изток: Имот пл. № 501.374 на Яхо П. Маринов иИмот пл. № 501.373 на Величка Огнянова Кръстева.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 03.10.2019 08:00
302087
Онлайн са 165 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение