Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 352848
Публикувано на 27.08.2019 07:31
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Магазин,11232 лв.,Остров
Обявлението е активно
от 01.09.2019
до 01.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Остров
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
11232.00 лв.
Площ (в кв.м):
74.000
402712
Описание:

1. СГРАДА – „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“ с пл. № 501.620.3 /петстотин и едно точка шестстотин и двадесет точка три/, находящ се в с. Остров ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, по кадастралната основа на план, одобрен със Заповед № 1912/14.09.1967г. на ОНС – гр. Враца, изменена с акт за допълване и поправка в кадастралната основа от 09.10.2013г., с адрес на имота: с. Остров 3340, ул. „Георги Кирков“, зона II /втора/, със застроена площ от 73.9кв. м. /седемдесет и три цяло и девет квадратни метра/, построен през 1978г. върху собствен терен, представляващ УПИ с пл. № 501.620, урегулиран в парцел I /едно/, в кв. 51 /петдесет и едно/ по действащия ПУП на с. Остров., заедно с отстъпеното право на строеж върху земята.Съгласно Скица № 27/17.04.2018г., издадена от Община Оряхово, съседи по разписен лист на имот пл. № 501.620 по плана на с. Остров са:- Юг: Имот пл. № 501.619 на Гена Маринова Симеонова;- Изток: Имот пл. № 501.621 на Росен Емилов Попов;- От две страни: улица публично общинска собственост.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 03.10.2019 08:00
302090
Онлайн са 206 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение