Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 353557
Публикувано на 02.09.2019 10:49
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Къща,28619.5 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 16.09.2019
до 16.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
28619.50 лв.
Площ (в кв.м):
64.000
403421
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.516.158 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка сто петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, представляващо дворно място, с административен адрес: гр. Сливен, ул."Калето" № 2А /две "А"/, с площ 381,00 кв.м. /триста осемдесет и един квадратни метра/, при граници: изток – имоти с идф.№ 67338.516.159 и № 67338.516.160; запад – имоти с идф.№ 67338.516.152 и № 67338.516.154; север – улица и юг – имоти с идф.№ 67338.516.156 и № 67338.516.157, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.516.158.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка сто петдесет и осем точка едно/ – друг вид сграда за обитаване, с площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, на 1 /един/ етаж; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.516.158.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка сто петдесет и осем точка две/ – жилищна сграда, с площ от 64,00 кв.м. /шетдесет и четири квадратни метра/, на 1 /един/ етаж; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.516.158.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка сто петдесет и осем точка три/ – друг вид сграда за обитаване, с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, на 1 /един/ етаж и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.516.158.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка сто петдесет и осем точка четири/– селскостопанска сграда, с площ от 10,00 кв.м. /десет квадратни метра/, на 1 /един/ етаж.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 18.10.2019 13:15
302608
Онлайн са 133 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение