Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 354898
Публикувано на 12.09.2019 08:14
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Етаж от къща,19080 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 15.09.2019
до 15.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
19080.00 лв.
Площ (в кв.м):
86.000
404763
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.141.1.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед 0РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК с администартивен адрес на обекта гр.Враца, , ул.“Априлско възстание“ №18, ет.3, разположен в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1023.141 с предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ по документ 86кв.м. ведно с прилежащо мазе №1 с площ от 11,30кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото при съседи самостоятелни обекти в сградата на същия етаж – няма, под обекта 12259.1023.141.1.2, над обекта – няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 17.10.2019 10:30
303618
Онлайн са 112 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение