Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 354972
Публикувано на 12.09.2019 12:36
Посещения: 34
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Велислав Любомиров Петров с рег. No: 879 обявява за публична продан
Етаж от къща,25020 лв.,ТРОЯН
Обявлението е активно
от 03.10.2019
до 03.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Троян
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
25020.00 лв.
Площ (в кв.м):
301.000
404859
Описание:

1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 301 кв. м. (триста и един квадратни метра), находящ се в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 226, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), съставляващ имот с пълен кадастрален № 73198.501.381 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем едно) съгласно кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД – 18 – 11/20.04.2007 г. на Изп. Директор на АК, при съседи: имот № 73198.501.383 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем три) – ниско застрояване (до 10 м.), имот № 73198.501.655 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка шест пет пет) – за второстепенна улица, имот № 73198.501.382 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем две) – ниско застрояване (до 10 м.), имот № 73198.501.384 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем четири) – комплексно застрояване, ведно с ЦЕЛИЯТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в този имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, масивна с дървен гредоред, със застроена площ от 76 кв. м. (седемдесет и шест квадратни метра), съставляваща имот с пълен кадастрален № 73198.501.381.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем едно точка едно), който етаж е с площ от 71 кв. м. (седемдесет и един квадратни метра) и представлява самостоятелно жилище – АПАРТАМЕНТ № 2 (две), заснет като самостоятелен обект с пълен кадастрален № 73198.501.381.1.2 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем едно точка едно точка две), при съседни самостоятелни обекти: под обекта – имот № 73198.501.381.1.1, ведно с прилежащото към него МАЗЕ с площ 16 кв. м. (шестнадесет квадратни метра), както и ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 15 кв. м. (петнадесет квадратни метра), съставляваща имот с пълен кадастрален № 73198.501.381.3 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем едно точка три). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 2458/18 Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.comЛице за контакт в кантората – Петър Везиев, тел. 0877 142 305, email: [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 699 460
Определяне на купувач
[кога] на 05.11.2019 12:00
303665
Онлайн са 182 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение