Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355246
Публикувано на 16.09.2019 07:30
Посещения: 32
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Едностаен апартамент,25440 лв.,ХАСКОВО
Обявлението е активно
от 20.09.2019
до 20.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Хасково
Тип на имуществото:
1-стаен апартамент
Начална цена:
25440.00 лв.
Площ (в кв.м):
50.000
405134
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.710.7.1.42 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и десет точка седем точка едно точка четиридесет и две/; гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК гр. София; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на имота: гр. Хасково, п.к. 6300, ж.к. „Орфей“ № 12 /дванадесет/, етаж 8 /осми/, апартамент 39 /тридесет и девет/; самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 77195.710.7.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и десет точка седем точка едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.710.7 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и десет точка седем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; с площ от 49.74 /четиридесет и девет цяло и седемдесет и четири стотни/ квадратни метра; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.710.7.1.41, 77195.710.7.1.43, под обекта: 77195.710.7.1.37, над обекта: няма; стар идентификатор: няма; ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 23 /двадесет и три/ с площ от 2.46 /две цяло и четиридесет и шест стотни/ квадратни метра; ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 24 /двадесет и четири/ с площ от 8.04 /осем цяло и четири стотни/ квадратни метра; 1.4931% /едно цяло и четири хиляди деветстотин тридесет и една десетохилядна/ процента идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. Имота представлява апартамент с две стаи, коридор и санитарни помещения баня и тоалетна. Има приобщена тераса която е оборудвана като кухня Подове – теракота и балатум, стени – боя, дограма – дървена и алуминиева. Баня и тоалетна: под – теракота , стени – фаянс

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 22.10.2019 07:50
303888
Онлайн са 201 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение