Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355272
Публикувано на 16.09.2019 10:50
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Етаж от къща,7040 лв.,Твърдица
Обявлението е активно
от 22.09.2019
до 22.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Твърдица
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
7040.00 лв.
Площ (в кв.м):
65.000
405160
Описание:

1/4 ид.ч. от ИМОТ № I – 944 /първи за деветстотин четиридесет и четвърти/ в квартал 22, по плана на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл.Сливен, представляващ, съгласно Скица № 2866/06.04.2012г. на АГКК–гр.Сливен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.507.944 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка деветстотин четиридесет и четири/, с площ 857,00 кв.м. /осемстотин петдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, при съседи: имот с идентификатор № 72165.507.1951 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка хиляда деветстотин петдесет и едно/, 72165.507.1949 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка хиляда деветстотин четиридесет и девет/, 72165.507.943 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка деветстотин четиридесет и три/, 72165.507.137 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка сто тридесет и седем/, 72165.208.448 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка двеста и осем точка четиристотин четиридесет и осем/, 72165.507.945 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка деветстотин четиридесет и пет/, ведно с Втори етаж от жилищна сграда с идентификатор № 72165.507.944.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка деветстотин четиридесет и четири точка едно/, със застроена площ 65,00 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/, ведно със съответната идеална част от всички подобрения и насаждения в имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 24.10.2019 13:20
303911
Онлайн са 193 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение