Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355274
Публикувано на 16.09.2019 10:58
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Къща,61760 лв.,Гергевец
Обявлението е активно
от 22.09.2019
до 22.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Гергевец
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
61760.00 лв.
Площ (в кв.м):
82.000
405162
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХII-64 /дванадесети за шестдесет и четвърти/ в квартал 10 /десети/ по плана на с. Гергевец, общ.Сливен, обл.Сливен, с площ на имота 700,00 кв.м. /седемстотин квадратни метра/, при граници на имота: поземлени имоти № VIII–64, VII–64 и от двете страни улици, ВЕДНО с масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ на първи етаж 82,27 кв.м /осемдесет и две цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна, кухня – столова, стая – хоби и сервизни помещения, която жилищна сграда съгласно удостоверение за данъчна оценка е на един етаж със застроена площ от 100,00 кв.м. /сто квадратни метра/ и гараж със застроена площ 30,60 кв.м /тридесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/ и втори жилищен етаж със застроена площ 66,00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, състоящ се от три спални и сервизно помещение, обособена като самостоятелен жилищен обект.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 24.10.2019 13:00
303913
Онлайн са 132 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение