Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355392
Публикувано на 17.09.2019 07:34
Посещения: 242
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милен Иванов Бъзински с рег. No: 838 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,59758 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 23.09.2019
до 23.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
59758.00 лв.
Площ (в кв.м):
60.000
405280
Описание:

Самостоятелен обект в осеметажна жилищна сграда с номер 4 /четири/, с номер по идентификатор 68134.1500.2411.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и петстотин . две хиляди четиристотин и единадесет . четири/, находяща се в гр. София, община Столична, район Искър, ж.к. Дружба, бл. 26 /двадесет и шест/, вх. Б, построена върху поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2411 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и петстотин . две хиляди четиристотин и единадесет/, а именно АПАРТАМЕНТ №33 /тридесет и три/, с номер по идентификатор 68134.1500.2411.4.33 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и петстотин . две хиляди четиристотин и единадесет . четири . тридесет и три/, ет. 4 /четвърти/, състоящ се от стая, дневна, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ 59,54 кв.м. /петдесет и девет цяло петдесет и четири стотни/ кв.м. при съседи: изток – ап. 32, запад – ап. 34, север – тревна площ, юг – стълбище, отгоре – ап. 36, отдолу – ап. 30 и при съседи по идентификатор на същия етаж: 68134.1500.24141.4.32, 68134.1500.2411.4.34, под обекта: 38134.1500.2411.4.30, над обекта: 68134.1500.3411.4.36, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №6 /шест/, с площ от 3,21 кв.м. /три цяло двадесет и една стотни/ кв.м. при съседи: мазе на ап. 31, мазе на ап. 30, мазе на съседен вх. А и коридор и заедно с 0,552% /нула цяло петстотин петдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.comЛице за контакт в кантората - Петър Атанасов, тел. 0879 08 51 65, email: [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 59 42
Определяне на купувач
[кога] на 25.10.2019 08:00
303988
Онлайн са 174 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение