Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355489
Публикувано на 17.09.2019 16:34
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Етаж от къща,18880 лв.,МЕЗДРА
Обявлението е активно
от 20.09.2019
до 20.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Мездра
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
18880.00 лв.
Площ (в кв.м):
67.000
405377
Описание:

½ ид.ч. от УПИ XVII-215 от квартал 9 по плана за регулация на гр.Мездра, целият с площ 405кв.м. ведно с целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, хол и кухня и необходимите сервизни помещения, по акт за ипотека, а съгласно протокол за опис състоящ се от хол, от който се влиза в две спални, без санитарен възел, без изкарана вода и канализация , с налична тераса към вътрешния двор, ½ ид.ч. от ТАВАН ведно с ½ ид.ч. от СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, намиращи се в югоизточната част на имота и ГАРАЖ при граници и съседи на имота : УПИ I-214 от кв.9, УПИ II-233 от кв.9, УПИ XVI-216 от кв.9 и улица по акт за учредяване на договорна ипотека, а по кадастрални данни ½ идеална част от ПИ с идентификатор 47714.500.215, целия с площ 406кв.м., с трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10м., номер по предходен план 215, кв.9, парцел XVII, ведно с втори етаж от сграда с идентификатор 47714.500.215.1 със застроена площ 67кв.м., на два етажа, с предназначение жилищна сграда, многофамилна, ведно със сграда с идентификатор 47714.500.215.4 със застроена площ 24кв.м., на един етаж, с предназначение гараж, ведно с ½ идеална част от сграда с идентификатор 47714.500.215.5 със застроена площ 10кв.м., на един етаж, с предназначение постройка на допълващо застрояване, ведно с ½ идеална част от сграда с идентификатор 47714.500.215.6 със застроена площ 15кв.м. На един етаж, с предназначение постройка на допълващо застрояване, с администраивен адрес гр.Мездра, ул.“Дунав“ №8. Тежести на имота : първа по ред ипотека в полза на „Райфайзенбанк (България) ЕАД за сумата от 16950,00лв., възбрана в полза на взискателя по делото.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 22.10.2019 08:00
304054
Онлайн са 113 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение