Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355490
Публикувано на 17.09.2019 16:36
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Парцел,83440 лв.,Моравица
Обявлението е активно
от 20.09.2019
до 20.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Моравица
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
83440.00 лв.
Площ (в кв.м):
500.000
405378
Описание:

500 квадратни метра идеална част от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX - девети, с планоснимачен номер 164 и 165 от квартал 6 по плана на с.Моравица, община Мездра, целия с площ от 930 кв.м. ведно с жилищна сграда, магазин за хранителни стоки, сладкарница и работилница за сладкарски изделия със застроен обем 583 кубически метра, ведно с всички останали подобрения в имота при съседи на поземления имот от три страни улици и УПИ VIII-163 от същия квартал съгласно акт за договорна ипотека, а съгласно кадастрални данни 500кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 49031.501.164 с административен адрес с.Моравица, общ.Мездра, обл.Враца, п.к.3145, ул.“Околчица“ №2, целия с площ 896кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10м., номер по предходен план квартал 6, парцел IX, ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.1 със застроена площ 261кв.м., на два етажа с предназначение промишлена сграда, ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.2 със застроена площ 92кв.м., на два етажа с предназначение жилщна еднофамилна сграда ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.3 със застроена площ 39кв.м., на един етаж, с предназначение друг вид сграда за обитаване, ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.4 с площ 47кв.м., на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.5 със застроена площ 14кв.м. с предназначение селскостопанска сграда Тежести на имота : първа по ред ипотека в полза на „Райфайзенбанк (България) ЕАД за сумата от 490 000,00лв., възбрана в полза на взискателя по делото.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 22.10.2019 08:00
304055
Онлайн са 191 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение