Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355562
Публикувано на 18.09.2019 09:44
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Велислав Любомиров Петров с рег. No: 879 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,61000 лв.,ЛОВЕЧ
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Ловеч
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
61000.00 лв.
Площ (в кв.м):
76.000
405450
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, бул. „България“ № 88 /осемдесет и осем/, вх. Б, етаж 2 /втори/, апартамент I /първи/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.298.2.5 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка двеста деветдесет и осем точка две точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със заповед № рд 18-10/ 17.04.2007Г. на изп. Директор на АГКК, попадащ в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.298 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка двеста деветдесет и осем/, със застроена площ на жилището по документ за собственост от 76.33 /седемдесет и шест цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., ниво 1 /едно/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна, столова с бокс, баня с тоалетна, килер, коридор, тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 43952.506.298.2.4, под обекта- 43952.506.298.2.25, 43952.506.298.2.24, над обекта 43952.506.298.2.8, заедно с прилежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 /осемнадесет/ при съседи по документ за собственост- коридор, Николай Андреев, машинно отделение, двор, отдолу-апартаменти и заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/, при съседи по документ за собственост: Иванчо Илиев, двор, Христо Николов, коридор, горе-магазини и заедно с припадащите се 1.08090 % /едно цяло и осем хиляди и деветдесет стохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавен поземлен имот с идентификатор 43952.506.298 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка двеста деветдесет и осем/.Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1527/19 Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.comЛице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664, email: [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 699 460
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 12:00
304121
Онлайн са 127 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение