Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355690
Публикувано на 18.09.2019 15:07
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,38304 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 22.09.2019
до 22.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
38304.00 лв.
Площ (в кв.м):
57.000
405578
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.218.17.40 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, находящ се в гр.Враца, бул.“2-ри юни“ №99, вх.А, ет.10, ап.40. Обектът попада в сграда №17, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1023.218 и е с предназначение жилище, апартамент, на едно ниво, с площ 57,41кв.м. ведно с прилежащите части – мазе 40-I с площ 5,85кв.м. и 1,81% идеални части от общите части и от правото на строеж при съседи : на същия етаж – 12259.1023.218.17.39, под обекта – 12259.1023.218.17.36, над обекта – 12259.1023.218.17.44 Тежести на имота : ипотека в полза на „Централна кооперативна банка“ АД за сумата от 57000,00лв., възбрана в полза на взискателя по делото

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 24.10.2019 10:30
304200
Онлайн са 157 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение