Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355691
Публикувано на 18.09.2019 15:10
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Едностаен апартамент,22536 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 22.09.2019
до 22.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
1-стаен апартамент
Начална цена:
22536.00 лв.
Площ (в кв.м):
34.000
405579
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.7.2.32 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, находящ се в гр.Враца, жк“Дъбника“ бл.125, вх.Б, ет.5, ап.32. Обектът попада в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1010.7 и е с предназначение жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по скица 33,79кв.м., а по документи за собственост 40,00кв.м., ведно с прилежащите части – избено помещение 14 с площ 4,0кв.м. и 1,02% идеални части от правото на строеж и съответните идеални части от общите части при съседи : на същия етаж – 12259.1010.7.2.31, 12259.1010.7.2.33, под обекта – 12259.1010.7.2.29, над обекта – 12259.1010.7.2.35 Тежести на имота : ипотека в полза на „Централна кооперативна банка“ АД за сумата от 57000,00лв., възбрана в полза на взискателя по делото

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 24.10.2019 10:30
304201
Онлайн са 124 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение