Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355790
Публикувано на 19.09.2019 10:29
Посещения: 20
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Къща,25200 лв.,Калофер
Обявлението е активно
от 05.10.2019
до 05.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Калофер
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
25200.00 лв.
Площ (в кв.м):
62.000
405678
Описание:

ИД 20138250400497 - Поземлен имот – дворно място, с площ 790 кв.м. (седемстотин и деветдесет квадратни метра), находящо се в гр. Калофер, Карловска община и ведно с построената в него жилищна сграда с площ 62 кв.м. (шестдесет и два квадратни метра) и изба с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра) и ведно с второстепенна постройка с площ 10 кв.м. (десет квадратни метра) и друга постройка с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра) и ведно с всички строителни подобрения и трайни насаждения, който имот по устройствения план на града, одобрен със заповед 265/1994 г. съставлява УПИ III – 143 (парцел трети отреден от имот планоснимачен номер сто четиридесет и три) в квартал 9 – девети при граници и съседи: улица, УПИ II – 144, УПИ XXII – 147 и УПИ IV-142. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 25 200,00 лв. (двадесет и пет хиляди и двеста лева), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 07.11.2019 10:30
304295
Онлайн са 131 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение