Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355807
Публикувано на 19.09.2019 11:09
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Други,45211.2 лв.,ЛОМ
Обявлението е активно
от 23.09.2019
до 23.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Лом
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
45211.20 лв.
Площ (в кв.м):
578.000
405695
Описание:

Хамбар с мазе – масивна стопанска сграда със застроена площ от 592 кв.м./петстотин деветдесет и два/, с мазе под цялата площ, построена в поземлен имот II /втори/, квартал 142/сто четиридесет и две/, с месторазположение кв.”Младеново”, общ.Лом, обл.Монтана, а по скица на СГКК – Монтана: СГРАДА с идентификатор 44238.502.1289.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Лом, общ.Лом, одобрени със Заповед № РД – 18-5/26.01.2009г. на Изп.директор на АГКК, адрес на сградата: гр.Лом. Сградата е разположена в поземлен имот с индентификатор 44238.502.1289, застроена площ: 578 кв.м., брой етажи:1. Предназначение: Селскостопанска сграда.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 25.10.2019 06:30
304316
Онлайн са 127 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение