Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355851
Публикувано на 19.09.2019 12:57
Посещения: 18
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петя Любомирова Иванова с рег. No: 883 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,129600 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 23.09.2019
до 23.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
129600.00 лв.
Площ (в кв.м):
86.000
405739
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №10135.2573.396.1.7 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста деветдесет и шест, точка, едно, точка, седем/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008 на ИД на АГКК и представляващ Апартамент №7 /седем/, находящ се на етаж 5/пет/ в жилищна сграда в гр.Варна, община и област Варна, район "Приморски", кв."Виница", местност "Липов кладенец" по документ за собственост, а по схема к.к."Чайка", състоящ се от входно антре, килер, баня-таолетна, дневна, кухня с трапезалрия, тераса към дневната, спалня и кабинет с тераса, със застроена площ от 85,73 кв.м. /осемдесет и пет цяло и седемдесет и три стотни /квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същият етаж №10135.2573.396.1.8 под обекта:№10135.2573.396.1.5, над обекта -няма, ведно с 9.7165%/девет цяло седем хиляди сто шестдесет и пет десетохилядни процента/ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, както и 58.59/петдесет и осем цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра идеални части от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.2573.396 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста деветдесет и шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри , одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008 на ИД на АГКК, целият с площ от 602/шестотин и два/квадратни метра по документ за собственост, а по схема 621/шестотин двадесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване-Ниско застрояване до 10 /десет/ метра, стар идентификатор:№10135.2573.324 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста двадесет и четири/, кв.11/единадесет/, парцел ХХХ-706, при съседи:№10135.2573.176; №10135.2573.397;№10135.2573.159; №10135.2573.157.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 949 272
Определяне на купувач
[кога] на 25.10.2019 07:00
304351
Онлайн са 164 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение