Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355969
Публикувано на 20.09.2019 08:37
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Други,4720 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 22.09.2019
до 22.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Други превозни средства
Начална цена:
4720.00 лв.
405857
Описание:

Изпълнително дело №: 20187110400241Изходящ №: 23710 / 10.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 23.09.2019 г. до 23.10.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 23.10.2019 г., на следните движими вещи, собственост на длъжника по делото БЛЯК СИ РИСАЙКЛИНГ ООД , в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20187110400241 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: 1/ МОТОКАР ЯЛЕ S5ST - 53T4, ПРОИЗХОД - ЯПОНИЯ, ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО - 2002 Г., ТОВАРОПОДЕМНОСТ - 3,5 ТОНА, ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 4 720,00 /четири хиляди седемстотин и двадесет/ лева. 2/ ПРЕСА БОА 80 - 1 LB, ПРОИЗХОД - ХОЛАНДИЯ, ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО - 1993 Г., ТЕГЛО - 90 ТОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ПРЕСА ЗА БАЛИРАНЕ НА ХАРТИЯ, РАЗМЕР НА БАЛА - 500-600 КГ, КАПАЦИТЕТ - ДО 18 ТОНА/ЧАС, МОЩНОСТ - 55 KW. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 15 120,00 /петнадесет хиляди сто и двадесет/ лева. 3/ АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА - WE2108 - 60, ФАБРИЧЕН № 050701-31, ПРОИЗХОД - БЪЛГАРИЯ, ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО - 2002 Г., МАКСИМАЛЕН ТОВАР - 60 ТОНА, ДЪЛЖИНА - 18 М., На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 8 320,00 /осем хиляди триста и двадесет/ лева. Върху вещите има наложени запори по изпълнителното дело. Вещите се продават поотделно !!! Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 23.09.2019 г. до 23.10.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат вещите могат да сторят това от 23.09.2019 г. до 23.10.2019 г., след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20187110400241. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 23.09.2019 г. до 23.10.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 24.10.2019 г. от 10.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на вещите.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 24.10.2019 07:30
13993
Онлайн са 171 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение