Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356059
Публикувано на 20.09.2019 13:41
Посещения: 42
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иванка Недялкова Миндова с рег. No: 704 обявява за публична продан
Къща,25200 лв.,СРЕДЕЦ
Обявлението е активно
от 20.09.2019
до 20.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Средец
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
25200.00 лв.
Площ (в кв.м):
103.000
405947
Описание:

ДВОРНО МЯСТО, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-94 (втори, за имот с планоснимачен номер деветдесет и четири), кв. 5 (пет) по плана на с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас, с площ от 735.00 (седемстотин тридесет и пет) кв.м, при граници: улица, УПИ I-95, кв. 5, УПИ V-93, кв. 5, ведно с цялата построена в имота МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 103.03 (сто и три цяло и три стотни) кв.м, ведно с всички подобрения и приращения върху имота, с административен адрес: с. Дебелт, общ. Средец, ул. „Четвърта“ № 5,

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 810 185
Определяне на купувач
[кога] на 22.10.2019 12:00
304531
Онлайн са 161 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение