Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356140
Публикувано на 24.09.2019 08:20
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Склад,128640 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
128640.00 лв.
Площ (в кв.м):
184.000
406028
Описание:

Поземлен имот с идентификатор 12259.1021.256 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-06/349/08.12.2006г., с адрес на имота гр.Враца, кв.“Промишлена зона“, ул.“Христо Смирненски“ №7, с площ 254кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване – за складова база, номер по предходен план 5007, квартал 8, парцел 27, при съседи 12259.1021.196, 12259.1021.257, 12259.1021.64, 12259.1021.255, ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 12259.1021.256.1 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-06/349/08.12.2006г., с адрес на имота гр.Враца, кв.“Промишлена зона“, ул.“Христо Смирненски“ №7 със застроена площ 184кв.м. С предназначение складова база, склад. Сградата е на две нива, свързани с вътрешно стълбище. Първо ниво се състои от четири помещения, два санитарни възела и предверие. Второ ниво се състои от шест помещения и два санитарни възела.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 11:30
304591
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение