Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356331
Публикувано на 25.09.2019 14:02
Посещения: 31
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивета - Луис Контрерас Ернандес с рег. No: 894 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,93000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
93000.00 лв.
Площ (в кв.м):
78.000
406219
Описание:

жилище - АПАРТАМЕНТ № 9 (девет), находящ се в град Варна, община Варна, област Варна, район "Младост", ж.к. "Възраждане", блок № 49 (четиридесет и девет), вход 1 (едно), разположен на 3 (трети) етаж, състоящ се от: входно антре, дневна, две спални, кухня, килер, баня, тоалет, балкон и черно антре, със застроена площ от 78,40 кв.м. (седемдесет и осем цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при граници: апартамент № 8 (осем), апартамент № 31 (тридесет и едно), блок № 46 (четиридесет и шест) и улица, ведно с прилежащото избено помещение № 24 (двадесет и четири), с площ от 4,82 кв.м. (четири цяло осемдесет и две стотни квадратни метра), при граници: вентилатор, два коридора и улица, както и ведно с 1,4143 % (едно цяло четири хиляди сто четиридесет и три десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, попадащо във втори микрорайон по ПУП на ж.к. '"Възраждане", град Варна, който съгласно Схема № 15-313921-09.04.2019 г., представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3511.249.4.9 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, точка, двеста четиридесет и девет, точка, четири, точка, девет), по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: област Варна, община Варна, град Варна, ж.к. „Възраждане“ блок 49 (четиридесет и девет), вход 1 (едно), етаж 3 (три), апартамент № 9 (девет), самостоятелният обект се намира в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.249 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, точка, двеста четиридесет и девет), с предназначение – жилище, апартамент, с брой нива на обекта – 1 (едно), без стар идентификатор, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.249.4.8 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, точка, двеста четиридесет и девет, точка, четири, точка, осем), под обекта – 10135.3511.249.4.6 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, точка, двеста четиридесет и девет, точка, четири, точка, шест), 10135.3511.249.4.5 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, точка, двеста четиридесет и девет, точка, четири, точка, пет) и над обекта – 10135.3511.249.4.12 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, точка, двеста четиридесет и девет, точка, четири, точка, дванадесет)

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Панел
Особености:
водаелектрозахранванеасансьор
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 632 082
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 14:00
304713
Онлайн са 166 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение