Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356418
Публикувано на 26.09.2019 10:39
Посещения: 147
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Зорница Милчева Добринова-Христова с рег. No: 829 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,48000 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 10.10.2019
до 10.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
48000.00 лв.
Площ (в кв.м):
92.000
406306
Описание:

1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.1257.1.57 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка едно две пет седем точка едно точка пет седем/, по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, представляващ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с площ от 91.59 кв.м /деветдесет и един квадратни метра и петдесет и девет квадратни сантиметра/, брой нива на обекта 1 /едно/, с адрес: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, п.к. 4000, бул. „6 ти септември“ № 197 /сто деветдесет и седем/, ет.4 /четири/, ап.13 /тринадесет/, в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.1257 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка едно две пет седем/, при съседи: СОС на същия етаж с идентификатор 56784.520.1257.1.58, СОС на същия етаж с идентификатор 56784.520.1257.1.55, СОС на същия етаж с идентификатор 56784.520.1257.1.56, СОС под обекта с идентификатор 56784.520.1257.1.41, СОС над обекта с идентификатор 56784.520.1257.1.73, ведно със следните прилежащи части, а именно: изба 13 /тринадесет/, с площ от 3.71 кв.м /три квадратни метра и седемдесет и един квадратни сантиметра/+ 1.326% /едно цяло и триста двадесет и шест процента/ идеални части от общите части на сградата

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Панел
Особености:
водаелектрозахранванеасансьор
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 629 840
Определяне на купувач
[кога] на 12.11.2019 08:00
304781
Онлайн са 107 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение