Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356666
Публикувано на 27.09.2019 12:31
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Парцел,18960 лв.,Генерал Кантарджиево
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
18960.00 лв.
Площ (в кв.м):
3000.000
406554
Описание:

Поземлен имот №123014, находящ се в с.Генерал Катранджиево, Община Аксаково, област Варна, местност"Кайряк", ЕКАТТЕ 14653, с площ ЗОООкв.м., с начин на трайно ползване - жилищна територия, категория на земята при неполивни условия - шеста, при граници: имот №123015 - жилищна територия, имот№000713 - полски път, имот №123013 - вилна зона, имот№000364 - друга селскостопанска територия, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения, приращения и бъдещи постройки, които ще се построят в гореописания имот.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 10:00
305010
Онлайн са 122 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение