Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356668
Публикувано на 27.09.2019 12:33
Посещения: 36
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Етаж от къща,40016 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
40016.00 лв.
Площ (в кв.м):
70.000
406556
Описание:

1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.504.234, целият с площ от 513 /петстотин и тринадесет/ квадратни метра, съгласно Скица №15-468272-29.05.2019г. на СГКК В. Търново , с административен адрес на ПИ – гр.Велико Търново, ул.“Цветарска“№35, община Велико Търново, само: ЦЕЛИЯТ ВТОРИ ЕТАЖ, съставляващ АПАРТАМЕНТ 2/втори/, а съгласно Скица №15-468301-29.05.2019г. на СГКК В. Търново - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.504.234.4.1 по кадастралната карта на гр. Велико Търново, община Велико Търново, разположен в Сграда №4 в описания поземлен имот, състоящ се от: три стаи, баня с тоалетна и една тераса, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху описания по-горе имот с идентификатор 10447.504.234; при граници на имота: имот с идентификатор 10447.504.247, имот с идентификатор 10447.504.235, имот с идентификатор 10447.504.395 – за улица, имот с идентификатор № С.О.С. - 10447.504.233 – за жилищни нужди и имот с идентификатор № С.О.С - 10447.504.246 – жилищни нужди и при граници на апартамента: под обекта – СО с идентификатор 10447.504.234.4.4, на същия етаж – няма и над обекта - СО с идентификатор 10447.504.234.4.2

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранванепанорама
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 08:00
305012
Онлайн са 161 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение