Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356672
Публикувано на 27.09.2019 12:45
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станислава Дамянова Янкова с рег. No: 719 обявява за публична продан
Магазин,115200 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
115200.00 лв.
Площ (в кв.м):
39.000
406560
Описание:

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10135.1507.1050.2.3, находящ се в гр.Варна, Община Варна, област Варна, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул."Одесос" № 3-5, етаж 1, попадащ в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 10135.1507.1050, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ от 38.82 кв.м, състоящ се от: магазин, коридор, предверие, санитарен възел, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1507.1050.2.2 и 10135.1507.1050.2.1, под обекта - няма, над обекта: 10135.1507.1050.2.1, заедно с 39.09 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.1507.1050, находящ се в гр.Варна, Община Варна, област Варна, с адрес на поземления имот: гр. Варна, п.к. 9000, ул. "Преслав" № 22, целият с площ от 840 кв.м. по кадастрална скица, а съгласно документ за собственост- с площ от 400 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: 10135.1507.629, 10135.1507.1040, номер по предходен план: 1507629, при граници по кадастрална скица: ПИ с идентификатори: 10135.1507.852, 10135.1507.1052, 10135.1507.1051, 10135.1507.1083, 10135.1507.632, 10135.1507.1084НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 115 200 лв. /сто и петнадесет хиляди и двеста лева/, от които: магазин – 93 456 лв. /деветдесет и три хиляди четиристотин петдесет и шест лева/; земя – 21 744 лв. /двадесет и една хиляди седемстотин четиридесет и четири лева/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 627 711
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 09:00
305020
Онлайн са 185 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение