Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356696
Публикувано на 27.09.2019 13:18
Посещения: 49
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Къща,92731 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
92731.00 лв.
Площ (в кв.м):
187.000
406584
Описание:

ДВОРНО МЯСТО в гр.Варна, кв.Виница, местност "Акчелар", съставляващо ПИ №3117/три хиляди сто и седемнадесет/ по плана на местността, с площ от 400/четиристотин/кв.м., съгласно документ за собственост, а съгласно скица с площ от 409.50/четиристотин и девет цяло и петдесет стотни/кв.м., при граници: от две старни имот пл.№3116, имот пл.№60 и улица, ведно с намиращите се в имота кладенец. Съгласно разрешение за строеж №387/28.07.2008 е ИЗГРАДЕНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, а именно: 1/СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ, състоящ се от: МАЗЕ №1/едно/, с баня/тоалет с площ от 33кв.м./тридесет и три кв.м./, при граници: маза №3, коридор и стълбище, двор, двор, склад; МАЗЕ № 2 /две/, с баня/тоалет №2/две/ и предверие с обща площ от 23.10кв.м./двадесет и три цяло и десет стотни кв.м./, при граници: маза №3 с перално помещение, маза №1, двор и коридор; МАЗЕ №3/три/, с перално помещение, с обща площ от 14.10кв.м./четиринадесет цяло и десет стотни кв.м./, при граници: двор, маза №2, коридор, двор, двор; МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ, с площ от 2.00кв.м./два кв.м./; ЕЛ.ТАБЛО, с площ от 2.60кв.м./две цяло и шестдесет стотни кв.м./; СКЛАД с площ от 7.00 кв.м./седем кв.м./; МЕХАНА с тоалетна, с площ от 51.70кв.м./петдесет и едно цяло и седемдесет стотни кв.м./, при граници: двор, двор, склад, ел.табло, коридор, двор и стълбище; 2/ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от СПАЛНЯ №2/две/, предверие №1/едно/ и баня/тоалет №1/едно/ с обща площ от 19.50кв.м./деветнадесет цяло и петдесет стотни кв.м./, при граници: двор, спалня №3, коридор, панорамен асансьор, двор; СПАЛНЯ №3/три/, предверие №2/две/, тераса №1/едно/ и баня/тоалет №2/две/, с обща площ от 21.40кв.м./двадесет и едно цяло и четиридесет стотни кв.м./, при граници:спалня №2, спалня №4, коридор, двор; СПАЛНЯ №4/четири/, предверие №3, тераса №2, баня/тоалет №3, с обща площ от 20.00кв.м./двадесет кв.м./, при граници: спалня №3, коридор, двор, двор, стълбищна клетка, двор.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 10:40
305040
Онлайн са 158 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение