Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356700
Публикувано на 27.09.2019 13:24
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Парцел,105360 лв.,Генерал Кантарджиево
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
105360.00 лв.
Площ (в кв.м):
5174.000
406588
Описание:

ИМОТ № 210019, с площ от 2 748 квадратни метра, представляваща ПАРЦЕЛ II /втори/ по ПЛАНА ЗА ПАРЦЕЛИРАНЕ на СТОПАНСКИ ДВОР , находяща се в землището на село Генерал Кантарджиево, ЕКНМ 14653, община Аксаково, извън строителните граници на населеното място, прилежаща територия към ОБЕКТ №210019 - "Авторемонтна работилница и база за обслужване на 20 автомобила", представляваща монолитна конструкция Ml с дървен гредоред, двускатен покрив с керемиди, с полезна височина - 2,60 /два метра и шестдесет/ метра, с обща застроена площ от 362 /триста шестдесет и два/ кв.метра. съставена от: четири канцеларии, коридор, баня и тоалет с обща площ 76,95 квадр. метра,Производствено хале за автосервизна дейност с два ремонтни канала с обща площ 108 /ст о и осем/ квадр. метра,два склада, стругарна и ковачна с обща площ 72,90 /седемдесет и две цялои деветдесет стотни/ кв.метра и тристранно иззидан навес с площ от 104.40 /сто и четири цяло и четиридесет стотни/ кв. метра, застроена върху държавна земя в парцел № II /втори/ по парцеларния план на стопанския двор на село Генерал! Кантарджиево. община Аксаково. област Варненска, извън регула-ция. с площ от 2748 /две хиляди седемстотин четиридесет и осем/ кв. метра при граници: север - нива, изток - нива, юг - обслужващ път, запад - парцел № III и парцел № I; ИМОТ № 210020, с площ от 493 квадратни метра, представляваща парцел III /трети/ по плана за парцелиране на СТОПАНСКИ ДВОР, находяща се в землището на село Генерал Кантарджиево, ЕКНМ: 14653, община Аксаково, извън строителните граници на населеното място, прилежаща територия към ОБЕКТ № 210020 - „Административна сграда и открит паркинг за 10 /десет/ автомобила", представляваща монолитна конструкция Ml е 4 /четири/ стаи и коридор, е полезна височина 2,60 м., с плосък покрив от железобетонна плоча с дебелина 20 см., с хидроизолация от битум, с площ ог 108 /сто и осем/ кв. метра застроена върху държавна земя в парцел III /трети/ по парцеларния план на стопанския двор на с. Ген. Кантраджиево, община Аксаково, обл.Варненска. извън регулация, с площ от 493 /четиристотин деветдесет и три/ кв. метра, при граници: север - парцел № I, изток -парцел № II, юг - обслужващ път и запад — нива; ИМОТ № 210022, с площ от 911 квадратни метра, представляваща парцел VI /шести/ по плана за парцелиране на СТОПАНСКИ ДВОР, находяща се в землището на село Генерал Кантарджиево, ЕКНМ 14653, община Аксаково, извън строителните граници на населеното място, прилежаща територия към ОБЕКТ №210022 - Склад гориво смазочни материали с колонка ,с монолитна конструкция Ml с плосък стаманобетонен покрив с дебелина 10 см. И височина 2,60 метра, с обща площ 38,18 кв.м, състоящ се от две помещения, построен върху държавна земя в парцел № VI по парцеларния план на стопанския двор на с. Генерал Кантарджиево. община Аксаково.обл. Варна, извън регулация, с площ 911 кв.м., при граници : север- обслужващ път, зток мера. юг- обслужващ път и запад обслужващ път ИМОТ № 210023, с площ от 1022 квадратни метра, представляваща ПАРЦЕЛ V по плана за парцелиране на СТОПАНСКИ ДВОР, находяща се в землището на село Генерал Кантарджиево, ЕКНМ 14653, Община Аксаково, извън строителните граници на населеното място, прилежаща територия към ОБЕКТ №210023 - „СКЛАД", предсталвляващ сглобяема, носеща стоманобетонна конструкция - М2 с покрив от стоманобетонни панели, с височина 4,50 метра, със застроена площ 368 кв.м. включващ: помещение от тухла, оборудвано за кухня, с покрив, бетонна плоча с дебелина 10 сантиметра, в югозападната част на сградата, с полезна височина - 2,60 метра и площ 24,75 кв.м. и три помещения в североизточната част на сградата, представляващи две канцеларии, всяка с площ 24,60 квм. и склад с площ 41.40 кв.м.. построен върху държавна земя в парцел V, по парцеларния план на стопанския двор на с. Генерал Кантарджиево. община Аксаково, област Варна, извън регулация, с площ 1022 кв.м., при граници: северобслужващ път. изток- обслужващ път, юг - парцел № VII и запад - парцел № IV

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 10:45
305044
Онлайн са 157 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение