Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356965
Публикувано на 01.10.2019 11:43
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николай Петров Георгиев с рег. No: 716 обявява за публична продан
Производствен имот,808000 лв.,Златина
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Златина
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
808000.00 лв.
Площ (в кв.м):
23912.000
406853
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31005.5.74, целият с обща площ по документи 23.915дка., по скица с 23 912кв.м., находящ се в с.Златина, п.к.9218, общ.Провадия, обл.Варна, ЕКАТТЕ 31005, предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване за складова база, номер по предходен план 000074, образуван от ПИ 000070 /с площ 8.915дка/ и ПИ 000061/с площ 15.000дка/ (по предходен акт за собственост съставен от място с площ 15.000дка, десета категория, съставляващо имот 000061 с начин на трайно ползване площадка за строителни материали, образуван от имот №000058, при граници: имот№ 000070, №000057 и от място с площ 8.915дка, десета категория, съставляващо имот №000070 с начин на трайно ползване площадка за строителни материали, образуван от имот №000058, при граници по нот.акт: имот.№000061, №000060, №000057, със съседи на целия поземления имот по скица: ПИ 31005.13.60 и ПИ 31005.5.57), ведно с построените в него сгради, представляващи по акт за собственост административни помещения, гараж и работилница, със застроена площ 473,00кв.м., склад със застроена площ 600,00кв.м. и помещение за производство на бетонни изделия със застроена площ 208,00кв.м., а съгласно скица на СГКК-Варна представляващи: 1. Сграда с идентификатор 31005.5.74.1 със застроена площ 270кв.м., бр.етажи 1, с предназначение административна, делова сграда; * Сградата е с монолитна - стб конструция, тухлена зидария, двускатен покрив-стб плочи, покрити с керемиди „Брамак“. Състои от коридор, четири офиса, битовка, баня-тоалет с предверия с мивка. 2. Сграда с идентификатор 31005.5.74.2 със застроена площ 203кв.м., бр.етажи 1, с предназначение хангар, депо, гараж; * Сградата е с метална конструкция, стоманобетонни и тухлени ограждащи и междинни стени,фасади и покрив-термопанели. Състои се от работно хале-автоработилница за транспортните средства на фирмата, техническо помещение – котел и климатична инсталациия, битовка с баня, тоалет и складови помещения. 3. Сграда с идентификатор 31005.5.74.3 със застроена площ 600кв.м., бр.етажи 1, с предназначение складова база, склад; * Сградата е с метална конструкция, стоманобетонни и тухлени ограждащи и междинни стени, фасади ниска част-измазани, фасади висока част-термопанели, покрив-вълнообразна ламарина. Сградата се състои от две тела.4. Сграда с идентификатор 31005.5.74.4 със застроена площ 208кв.м., бр.етажи 1, с предназначение друг вид производствена, складова,инфраструкторна сграда; * Сградата е с метална конструкция, стоманобетонни и тухлени ограждащи и междинни стени, фасади и покрив-термопанели. Сградата се състои от две помещения. Към сградата е изпълнен метален навес с бетонова основа. Предназначена е да се ползва като сграда за обслужване на предвидения за изграждане на склад за зърно.5. Сграда с идентификатор 31005.5.74.5 със застроена площ 29кв.м., бр.етажи 2, с предназначение друг вид производствена,складова, инфраструктурна сграда; * Сградата е със смесена конструкция – монолитна на първо ниво и метална на второ ниво с оградни панели. Сградата е на две нива, свързани с външно метално стълбище. Първо ниво се състои от помещение-лаборатория, и тоалет със самостоятелен вход. Второ ниво се състои от едно помещение – стая за пазача и метална площадка пред него с метални парапети. 6. Сграда с идентификатор 31005.5.74.6 със застроена площ 37кв.м., бр.етажи 1, с предназначение сграда за енергопроизводство, с метална конструкция. * Сградата представлява трафопост, обслужващ базата, както и находящата се в имота електронна автомобилна везна върху бетонов фундамент тип ESIT CSB-PWI за мкс.товар 60т., състояща се от платформа с тензометрични датчици и електронен измервателен блок, монтиран в метална постройка, обслужваща везната. Сградите са основно отремонтирани/реновирани през 2016-2017г. В централната част на поземления имот е предвиден и е започнала подготовка за изграждане на склад за зърно със ЗП-1963.25кв.м. за който е издадено разрешение за строеж. Строителството на склада е подготвено, като теренът е изкопан и подравнен за полагане на основите на сградата и са изградени на 90% шахти /300куб.м./за пожаробезопасност. В имота е монтирана СОТ система за сигурност, пожароизвестителна система, видеонаблюдение с 16 камери, телефонна централа, кабелна телевизия, интернет. Промишлената база е разположена на 700 м. от автомагистрала Хемус. Инфраструктура в района: електрификация, водоснабдяване, канализация /на границата на имота/, много добро състояние на главните пътища и редовен автобусен транспорт, свързващ населените места в района на гр.Варна, гр.Провадия и околните села.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранванеохрана
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 460 181
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 12:00
305273
Онлайн са 155 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение