Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 357437
Публикувано на 04.10.2019 11:25
Посещения: 32
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Парцел,14520 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
14520.00 лв.
Площ (в кв.м):
263.000
407325
Описание:

1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, ЖК "Изгрев" представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 526 /петстотин двадесет и шест/ кв.м., съставляващо дял V /пети/ по проекта на в.л. Атанасова, съгласуван от Община Варна, при граници: дере, дял IV и от две страни - път, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 263 /двеста шестдесет и три/ кв.м. РЕАЛНИ ЧАСТИ от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.435 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, две, точка, четири, три, пет/, находящ се в гр. Варна, район приморски, ж.к. Изгрев - 1, целият с площ 952 /деветстотин петдесет и два/ кв.м. С предназначение на територията, Урбанизирана. Начин на трайно ползване ниско застрояване. При съседи: 10135.2552.439, 10135.2552.437, 10135.2552.46, 10135.2552.431 /реалната част представляваща дял V-ти не е нанесена в кадастралните регистри/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 12:45
305639
Онлайн са 187 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение