Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 357585
Публикувано на 07.10.2019 09:40
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Лучия Тасева Тасева с рег. No: 737 обявява за публична продан
Къща,5960 лв.,Свобода
Обявлението е активно
от 13.10.2019
до 13.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Свобода
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
5960.00 лв.
Площ (в кв.м):
112.000
407473
Описание:

½ (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Свобода, община Добричка, с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., включено в УПИ XVI /шестнадесети/ с планоснимачен № 158 /сто петдесет и осем/ в квартал 12 /дванадесет/ по уличния и дворищно – регулационен план на селото, утвърден със заповед № 2290/13.04.1953г., целият с площ 1340 /хиляда триста и четиридесет/ кв.м., при граници на УПИ: УПИ XVII-157, УПИ II-156, УПИ III-156, УПИ XV-155 и улица, ведно с построената в имота КЪЩА със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ кв.м., състояща се от две стаи, салон, лятна кухня и дюкян. Описание: Имотът се намира до центъра на с. Свобода. Дворното място е оградено с метална мрежа на колове, застроената земя не се обработва, лозе на 200 кв.м. - не се стопанисва. Сградата е едноетажна, масивна, бетонови основи, стени носещи и преградни – тухлени, покрив двускатен – дървена констукция, покрит с цигли, дограма дървена за прозорци и врати, на вратата от към улицата има метална решетка. Сградата се състои от дюкян, две стаи, салон и лятна кухня. Дюкяна е с под бетон, стени и таван – вароциментова мазилка. Жилищната част е с пробиви по покрива, прогнила дограма, пукнатини по външните стени, вследствие на теч от покрива. Сградата е снабдена с ел. и ВиК инсталации – прекъснати. Не се стопанисва и е в лошо състояние. Година на построяване – 1966 г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №130, том 2, дв.вх.рег.№4331/07.06.2018 г. по изпълнително дело №20117370402810.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 600 313
Определяне на купувач
[кога] на 15.11.2019 06:30
305717
Онлайн са 147 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение