Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358039
Публикувано на 08.10.2019 07:01
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,87760 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 10.10.2019
до 10.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
87760.00 лв.
Площ (в кв.м):
120.000
407928
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.528.389.6.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка триста осемдесет и девет точка шест точка две/, попадащ в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.528.389 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка триста осемдесет и девет/, с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Сливен, ул. "Илия Цеков", № 22-24 /двадесет и две тире двадесет и четири/, етаж 2 /две/, апартамент № 2 /две/, с площ от 119,88 кв.м. /сто и деветнадесет цяло осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: под обекта - имот с идф. № 67338.528.389.6.1, ведно с принадлежащото: складово помещение № 1 /едно/, с площ 11,31 кв.м. /единадесет цяло тридесет и една стотни квадратни метра/, както и 18,74% /осемнадесет цяло седемдесет и четири стотни процента/ от общите части на сградата, равняващи се на 17,11 кв.м. /седемнадесет цяло и единадесет стотни квадратни метра/, както и съответната част от отстъпеното право на строеж върху терена, в който се намира сградата.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 12.11.2019 14:00
305791
Онлайн са 158 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение