Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358046
Публикувано на 08.10.2019 07:37
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Къща,82000 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
82000.00 лв.
Площ (в кв.м):
175.000
407935
Описание:

СГРАДА с идентификатор 67338.701.40.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и едно точка четиридесет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес /по кадастрална карта/: гр.Сливен, кв."Речица", ул."Св.Иван Рилски" № 1, а по Удостоверение за данъчна оценка- с адрес: гр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Развигор" № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.701.40 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и едно точка четиридесет/, със застроена площ от 175,00 кв.м. /сто седемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, който имот по документ за собственост представлява ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр.Сливен, кв."Речица", със застроена площ 165,00 кв.м. /сто шестдесет и пет квадратни метра/, състояща се от дневна, две спални, кухня - бокс, трапезария, помещение за домакински нужди, баня, тоалетна, мокро помещение, коридор и три тераси на първия жилищен етаж, три спални, кабинет, дрешник, баня, тоалетна, мокро помещение, коридор и три тераси на втория жилищен етаж и гараж, лятна кухня, три складови помещения и работилница в партерния етаж, обособени като самостоятелен жилищен обект. Сградата попада върху държавна земя, образуваща парцел X /десети/ в кв.88 /осемдесет и осем/ по плана на гр.Сливен, кв."Речица", целият с площ 735,00 кв.м. /седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, при граници: изток – улица, запад – общинско място, север – парцел IX /девети/, юг – улица.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 14:00
305798
Онлайн са 116 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение