Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358056
Публикувано на 08.10.2019 08:14
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Производствен имот,185399.74 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
185399.74 лв.
Площ (в кв.м):
1640.000
407945
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.565.388 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и пет точка триста осемдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-20-419/02.11.2009г. на началника на СГКК – Сливен, с адрес на поземления имот: гр.Сливен, кв. "Асеновец", с площ на имота по кадастрална карта 1640,00 кв.м. /хиляда шестотин и четиридесет квадратни метра/, а по документ за собственост 1641,00 кв.м. /хиляда шестотин четиридест и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор 67338.565.212; 67338.565.211; номер по предходен план: 597, 596; съседи: 67338.565.214; 67338.565.213; 67338.565.221; 67338.565.192; 67338.565.210, ВЕДНО СЪС СГРАДА с идф.№ 67338.565.388.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и пет точка триста осемдесет и осем точка едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-20-419/02.11.2009г. на Началника на СГКК–Сливен, построена в имот с идф. № 67338.565.388, с адрес на поземления имот: гр.Сливен, кв. "Асеновец", със застроена площ 663,00 кв.м. /шестотин шестдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; ВЕДНО СЪС СГРАДА с идф.№ 67338.565.388.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и пет точка триста осемдесет и осем точка две/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-20-419/02.11.2009г. на началника на СГКК–Сливен, построена в имот с идф. № 67338.565.388, с адрес на поземления имот: гр.Сливен, кв. "Асеновец", със застроена площ 27,00 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 14:30
305808
Онлайн са 197 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение