Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358096
Публикувано на 08.10.2019 12:11
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,21226.4 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
21226.40 лв.
Площ (в кв.м):
65.000
407985
Описание:

2/3 /ДВЕ ТРЕТИ/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.562.57.1.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка петдесет и седем точка едно точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД 18-31/19.04.2006г. на Изп. директор на АК, с административен адрес: гр. Сливен, кв. "Стоян Заимов", бл. 92 /деветдесет и втори/, вх."А" ет.3 /три/, ап.9 /девет/; разположен в сграда № 1 /едно/, в поземлен имот с идентификатор № 67338.562.57 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка петдесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта 1/едно/; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.562.57.1.8; под обекта: 67338.562.57.1.6; над обекта: 67338.562.57.1.12; стар идентификатор: няма; който недвижим имот по документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Сливен, кв."Стоян Заимов", представляващ апартамент № 9, на 3 етаж, в жилищна сграда-блок № 92, вход "А", построена върху държавна земя, състоящ се от две стаи и кухня, със застроена площ 64,84 кв.м. /шестдесет и четири цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: север - свободна площ, юг - свободна площ и ап.8, изток - стълбище и ап.8, запад - вх."Б", отгоре - ап.12, отдолу - ап. 6, ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ от 3,82 кв.м. /три цяло осемдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: север - мазе 10, юг - тротоар, изток - коридор, запад - абонатно.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 13:30
305853
Онлайн са 208 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение