Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358228
Публикувано на 09.10.2019 13:10
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Търговски имот,40271.04 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 11.10.2019
до 11.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
40271.04 лв.
Площ (в кв.м):
37.000
408117
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.549.23.1.5 /шестдесет иседем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка двадесет и триточка едно точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобренисъс Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.549.23 /шестдесет и седем хилядитриста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка двадесет и три/, находящ сев гр. Сливен, ул. „Лъдженска“ № 4, ет.0, обект 5, целият с площ 37.00 кв.м. /тридесет иседем квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност,брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същияетаж – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.549.23.1.6 и самостоятелен обект сидентификатор № 67338.549.23.1.7, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект сидентификатор № 67338.549.23.1.1, ведно с прилежащите: складово помещение с площ18.58 кв.м. /осемнадесет цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници: изток –гараж № 3, запад – гараж № 2, север – стълбище, юг – разделителен зид, както и ½ ид.ч. /еднавтора идеална част/ от абонатна, цялата с площ 54.87кв.м. /петдесет и четири цяло иосемдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – общопомещение, север – избено помещение на Христо Христов, юг – разделителен зид, заедно сотстъпеното право на строеж върху поземления имот.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 13.11.2019 14:00
305994
Онлайн са 206 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение