Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358239
Публикувано на 09.10.2019 13:47
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Парцел,10400 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 11.10.2019
до 11.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
10400.00 лв.
Площ (в кв.м):
2653.000
408128
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.422.296 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка четиристотин двадесет и две точка двеста деветдесет и шест/, покадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 2 653.00 кв.м. /две хилядишестстотин петдесет и три квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, местност„Каменка“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайноползване: Ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план:5322, заедно с всички подобрения в имота, при граници за целия имот: поземлен имот сидентификатор № 67338.422.295, поземлен имот с идентификатор № 67338.422.375, поземленимот с идентификатор № 67338.422.319, поземлен имот с идентификатор № 67338.422.300,поземлен имот с идентификатор № 67338.422.301, поземлен имот с идентификатор №67338.422.303, поземлен имот с идентификатор № 67338.422.291, поземлен имот сидентификатор № 67338.422.290, поземлен имот с идентификатор № 67338.422.292 и поземленимот с идентификатор № 67338.422.294.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 13.11.2019 14:00
306005
Онлайн са 195 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение