Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358338
Публикувано на 10.10.2019 09:32
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Петров Георгиев с рег. No: 767 обявява за публична продан
Други,56160 лв.,Ветрен
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Ветрен
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
56160.00 лв.
Площ (в кв.м):
7993.000
408228
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 034034, с площ от 7.993 дка, от които 4.200 дка- застроени, а 3.793 дка- незастоени, находящ се в землището на с. Ветрен, обл. Силистра, ЕКАТТЕ:10834, в местността „Калунджа“, с начин на трайно ползване- животновъдна ферма, с категория на земята при неполивни условия - четвърта, при граници и съседи на имота: имот №034030; имот №034035 и имот № 034036, собственост на „АЛПАКА” ООД, с ЕИК: 202348694, ведно с построените в имота четири броя сгради, предназначени за животновъдство, а именно: МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА- Свинарник 01, с площ от 1104 кв.м.; МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА - Свинарник 02, с площ от 1107 кв.м.; МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА - Свинарник 03, с площ от 1101 кв.м.- собственост на „ДРЪСТЪР БВ” ООД и МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА- Свинарник 04, с площ от 1105 кв.м. , собственост на „АЛПАКА” ООД.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
086/ 833 929
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 06:30
306090
Онлайн са 163 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение