Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358383
Публикувано на 10.10.2019 12:05
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветанка Стойчева Георгиева с рег. No: 760 обявява за публична продан
Парцел,152400 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 13.10.2019
до 13.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
152400.00 лв.
Площ (в кв.м):
433.000
408273
Описание:

117/434 ид.ч. /сто и седемнадесет върху четиристотоин тридесет и четири ид.ч./ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. Фердинанд № 1 /едно/, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1374 /шест три четири две седем точка две точка едно три седем четири/, цялото с площ 433 кв.м. /четиристотин тридесет и три кв.м./ по кадастрална скица, а по нотариален акт с площ 434 кв.м. /четиристотин тридесет и четири кв.м./, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра), с номер по предходен план - квартал 260 /двеста и шестдесет/, парцел IV-1374 /четири римско тире хиляда триста седемдесет и четири/, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 47 кв.м. /четиридесет и седем кв.м./ по кадастрална скица, а по нотариален акт със застроена площ 54 кв.м. /петдесет и четири кв.м./ с идентификатор 63427.2.1374.3 /шест три четири две седем точка две точка едно три седем четири точка три/, разположена в северозападната част на имота, състояща се от две стаи, коридор на първия етаж, външно стълбище за него, две стаи и коридор на втория етаж и избено помещение под цялата сграда и МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, със застроена площ 14 кв.м. /четиринадесет кв.м./, с идентификатор 63427.2.1374.5 /шест три четири две седем точка две точка едно три седем четири точка пет/, находяща се в дъното на дворното място, с общо ползване на главния вход откъм ул. Фердинанд, състояща се от една стая, при съседи за целия имот: 63427.2.1378, 63427.2.1376, 63427.2.1375, 63427.2.5513, 63427.2.4996.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 838 040
Определяне на купувач
[кога] на 15.11.2019 07:00
306139
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение