Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358435
Публикувано на 11.10.2019 05:26
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Парцел,4464 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
4464.00 лв.
Площ (в кв.м):
1450.000
408325
Описание:

1000/1450 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.416.15 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка петнадесет/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Сливен, м. "Дюлева река", с площ на имота по кадастрална карта 1450,00 кв.м. /хиляда четиристотин и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 метра/, със стар идентификатор № 2882954 /два милиона осемстотин осемдесет и две хиляди деветстотин петдесет и четири/, при съседи по кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор № 67338.416.16; поземлен имот с идентификатор № 67338.416.50; поземлен имот с идентификатор № 67338.416.429; поземлен имот с идентификатор № 67338.416.51; поземлен имот с идентификатор № 67338.416.14; поземлен имот с идентификатор № 67338.416.20.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 14:15
306187
Онлайн са 131 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение