Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358471
Публикувано на 11.10.2019 06:15
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Търговски имот,65040 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 11.10.2019
до 11.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
65040.00 лв.
Площ (в кв.м):
83.000
408361
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.562.11.1.45 /шестдесет и седемхиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка единадесет точка едно точкачетиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със ЗаповедРД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположенав поземлен имот с идентификатор № 67338.562.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точкапетстотин шестдесет и две точка единадесет/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Стоян Заимов“ бл. № 71,ет.1, обект № 45, целият с площ 83.00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, с предназначение насамостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседнисамостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор №67338.562.11.1.46, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор №67338.562.11.1.1, ведно с прилежащото складово помещение и тоалетна, заедно с припадащите секъм обекта 2.723% /две цяло седемстотин двадесет и три хилядни процента/ идеални части от общитечасти на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.562.11/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка единадесет/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 13.11.2019 14:00
306207
Онлайн са 123 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение