Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358516
Публикувано на 11.10.2019 07:56
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Парцел,4680 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 11.10.2019
до 11.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
4680.00 лв.
Площ (в кв.м):
532.000
408406
Описание:

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.701.88/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и едно точка осемдесет иосем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповедРД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 532.00 кв.м./петстотин тридесет и два квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Здравец“ № 2-а, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: нискозастрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 318, приграници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.701.89, поземлен имот сидентификатор № 67338.701.192, поземлен имот с идентификатор № 67338.701.87, поземленимот с идентификатор № 67338.701.85 и поземлен имот с идентификатор № 67338.701.91.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 13.11.2019 14:00
306230
Онлайн са 174 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение